Dosen Pembimbing Kerja Praktek (KP)

Daftar Dosen Pembimbing Laporan Kerja Praktek (KP) Mahasiswa Fakultas Teknik
Semester Genap Tahun Akademik 2023/2024
No. Dosen Pembimbing KP N P M Nama Mahasiswa Ket.
1. FITRIYANI, ST., MT
NIDN. 1310068702
20105111004 FITRIA
21105110009 RISWANDI
20105111033 HUZAIMA ALQAIDA
20105111007 AFFRA DILLA
2. ZULFA RAZI, S.Pd.,M.Si
NIDN. 0111048801
20105111037 NASYA ICHNIFA
19105111057 BULQAINI
19105111026 ZIMUNIRUN ANWAR
20105111047 NISWATUN NAVIS
3. ZIKRUL KHALID, ST., MT
NIDN. 1303108501
20105111010 DIVA RIZKI ISMI
20105111035 MUHAMMAD NOVAL
20105111064 VATHUR AKHENA
20105111063 WILDAN RAHMATINA
4. SAYED ACHMADY, ST.,M.Kom
NIDN. 0106108502
20105111019 MUNAWIR RIFKI
20105111002 NUZULINA
19105111035 KHALIL MUFTADI
20105111054 REZI FAHLEVI
5. CUT LILIS SETIAWATI,ST.,MT
NIDN. 1302128802
20105111060 NOLA SALSABILA PUTRI
20105111027 MUHAMMAD DAULA RIFKI
20105111030 SAID NASRUL RAHMAD
20105111062 MUIZZUL
6. YUSWARDI, ST., MT
NIDN. 0112108602
20105111061 RIZKI ANANDA
20105111058 ARIVAI SYARMA
19105111066 RIZKI AGAM FONNA
20105111057 M. JOHN SANOVA
7. HUSAINI, ST., M.Kom
NIDN. 0031127105
20105111013 ALDI FINDANI
20105111026 SAID ASYRAF
20105111009 NUR FADHILA HANDAYANI
20105111018 FARAH TRIANA FARIRA
20105111015 RAHMAT AULIA
20105111020 RIRINA PUTROE
8. LAILA QADRIAH, S.Si., MS
NIDN. 0115078505
20105111042 MUHIBBUL ZIFRI
20105111059 MUFTI MUSTAQLIL
20105111017 NADIA
20105111048 ZAKIRULLAH
20105111043 FAUZAN MARDHATILLAH
20105111046 MUHAMMAD ZIKRA
9. MARYANTI, S.Pd.,M.Pd
NIDN. 0127038502
20105111052 ROJAN MUNAWAR
20105111023 FARHAN SAPUTRA
20105111016 MUHAMMAD HARIF
20105111012 MUZDALIFAH
21105110001 FITRIANI
21105110016 ZAFIRA AZ ZAHRA
10. ILAL MAHDI, ST., MT
NIDN. 1320119001
20105111008 MUHAMMAD KHAIBAR
20105111001 MUHAMMAD AFDHALUL ZIKRI
20105111005 RAIHAN SANTIKA
20105111024 RIZKY SAPUTRA
20105111031 INTAN NUZULINA
20105111011 REZA FERDIAN
Daftar Dosen Pembimbing Laporan Kerja Praktek (KP) Mahasiswa Fakultas Teknik
Semester Genap Tahun Akademik 2022/2023

No.
Dosen PembimbingNPMNama MahasiswaKet.
1.
Fitriyani, ST., M.T
NIDN. 1310068702
19105111032ANA RAISA
19105111037MAYA RISKI
19105111038RAIHAN NUL ZAKIA
2.
Cut Lilis Setiawati, ST., M.T
NIDN. 1302128802
19105111043FAIZAH FADILLAH
19105111063LENA MISKA
3.
Sayed Achmady, ST., M.Kom
NIDN. 0106108502
19105111001TEUKU SYARKAWI
19105111004MAHFUD
19105111015M ALFAIZI
19105111016FIKRI
4.
Zulfa Razi, S.Pd., M.Si
NIDN. 0111048801
19105111006RISKA ARIANI
19105111011MAIYADI
19105111012CUT PUTRI DIANA
5.
Zikrul Khalid, ST., M.T
NIDN. 1303108501
19105111018RIZKI FAJAR
19105111019RISKIADI
19105111046MAYSHARAH
6.
Laila Qadriah, S.Si., M.S
NIDN. 0115078505
19105111021WANDI SAPUTRA
19105111034SYAWALUL AZMI
19105111039AFDHALUL ZIKRI
19105111049TEUKU ALFANDI
7.
Husaini, ST., M.Kom
NIDN. 0031127105
18105111137TAUFIK RACHMADI
19105111002AFRIZAL ZIKRI
19105111003M. AIDIL FITRA
19105111005JAMILUL HAMDI
8.
Junaidi Salat, S.Kom., M.Kom
NIDN. 1312058702
17105111003REZATUL AKMAL
19105111009FAJRUL MUKMIN
19105111014LISA YULMAIDA
19105111031REHAN FARADILLA
9.
Maryanti, S.Pd., M.Pd
NIDN. 0127038502
19105111045FATAN AL DISA
19105111055MIFDA AL DHEIR
19105111060T. MUHAMMAD JAZA AKBARI
19105111061RAHIL BAHRESYI
10.
Yuswardi, ST., M.T
NIDN. 0112108602
17105111158NAWAL AZKA
17105111171ANDI ISPENDI
19105111064MUFAZZAL
19105111065ANDRI KURNIAWAN
11.
Ilal Mahdi, ST., M.T
NIDN. 1320119001
19105110011MUHAMMAD SUBQI
20105110008MUHAMMAD AQSA
20105110009M. BILLAL LUTHFI
20105110013BAHRULLAH
12.
Wahyuni Harahap, ST., M.M
NIDN. 1329088902
18105111102DIFFARUL AMBIA
19105111047AZMUL FUAD
20105110006NURHAYATI
20105110014MUHAMMAD ALDI YANDA
13.
Rahmad Rizki, S.Kom., M.T
NUPN. -
20105110003ZAHRIANI
20105110004NATASYA ULWIYA
20105110007IMALATUL KHAIRA
14.
Nasrullah, ST
NUPN. 9913011923
19105111023ZULFATAN
19105111027SAFWADI
Daftar Dosen Pembimbing Laporan Kerja Praktek (KP) Mahasiswa Fakultas Teknik
Semester Genap Tahun Akademik 2020/2021
No. Dosen Pembimbing KP N P M Nama Mahasiswa Ket.
1. Cut Lilis Setiawati, ST., MT
NIDN. 1302128802
17105111117 MUHAMMAD FADHIL
17105111078 NADIATUL HUSNA
17105111177 REZA EFANDA
17105111049 WILDA
17105111008 RISNA WATI
17105111009 IRHAMNI
17105111017 NURUL FAUZIA HUSNA
2. Wahyuni Harahap, ST., MM
NIDN. 1329088902
17105111012 NAZILA KHAIRINA
17105111040 FATIMAH ZUHRA
17105111139 DEDI MULIAWAN
17105111197 RAJA BULKARIM
17105111026 ADHAR
17105111132 MUHAMMAD RIZAL
17105111133 MUHAMMAD SIDDIQ
3. Husaini, ST., M.Kom
NIDN. 0031127105
17105111021 MUHAMMAD IQBAL
17105111129 MARIATUL NISA
17105111136 RIZKI MUNANDA
17105111102 RIZKI MUNANZAR
17105111076 INDAH ARIYANI
17105111007 RIZKI RAMADHAN
17105111024 DHANUR WINDO
17105111054 MUHAMMAD DEDE ARMAN
4. Sayed Achmady,ST.,M.Kom
NIDN. 0106108502
17105111130 FADHLULLAH
17105111143 MUHAMMAD AFZAL
17105111032 NURUL FITRIANA
17105111114 MIRNA ANANDA PUTRI
17105111031 FARIDZOEL MOSSAL
17105111074 ALID REJEKI
17105111071 NURLIS
17105111146 SUCI WAHDANIAH
5. Junaidi Salat,S.Kom.,M.Kom
NIDN. 1312058702
17105111112 RIZKY HIDAYAT
17105111145 AJIRNA
17105111147 MUHA YULIA ANDARA
17105111152 ARIF GUNAWAN
17105111165 MUAMMAR HABIBI
17105111167 M. KANA PUTRA
17105111181 RIAN HIDAYATULLAH
6. Junaidi, S.Si., M.Mat
NIDN. 
17105111070 MUHAMMAD AL KAUTSAR
17105111073 AJIRNA SYARMA
17105111088 LIZA HANDAYANI
17105111086 HELFIRA
17105111089 NUR MULYATI PUTRI
17105111050 MAHFUDH ZIKRI
17105111057 KHAIRUL ZIKRI
7. Yuswardi, ST., MT
NIDN. 0112108602
17105111098 RIZKI AUDIPA
17105111103 RIZKI SAPUTRA
17105111121 NURUL HADIA
17105111157 MUHAMMAD TAUFIK
17105111052 NADIA MUNAWARAH
17105111037 PUTRI HUMAIRA
17105111041 NURHASANAH GULTOM
8. Maryanti, S.Pd., M.Pd
NIDN. 0127038502
17105111067 MUHAMMAD RIFALDI
17105111105 JUMADI SAPUTRA
17105111113 NILAWATI
17105111187 MUHAMMAD SALIHIN
17105111068 AIDIL AKBAR
17105111119 MASYKUR NARDI
17105111123 NASHRUDIN
9. Laila Qadriah, S.Si., M.S
NIDN. 0115078505
17105111014 RACHMAD NURHAQI AKBAR
17105111028 ASRIL MUDASSIR
17105111013 SYARIFAH AZKIA
17105111033 M. ARIEF HIDAYATULLAH
17105111034 ZULFAHMI
17105111035 ILYAS
17105111011 RAMADANA
17105111093 M. HAIQAL RIZKINA
10. Nasrullah, ST
NUPN. 9913011923
17105111095 MUHAMMAD AFZAL
17105111120 JUWANDA KHUSAIRI
17105111148 CINDI SAFIRA
17105111149 NIZA ZULMI
17105111075 SALMIATI
17105111189 YURIKA SARI
17105111198 DARMILIANSYAH
11. Zikrul Khalid, ST., MT
NIDN. 1303108501
17105111002 MAYA YULIANA
17105111018 ZAITUR RAHMI
17105111063 CUT LUTFIANDA
17105111090 ZAWIL KIRAM
17105111097 RIFKI FEBRIAN
17105111109 AMIRULLAH
17105111110 M. HABIL AFFANDI
12. Fitriyani, ST., MT
NIDN. 1310068702
17105111030 RIZKI FADHILLA
17105111061 MUHAMMAD AKBAR
17105111062 NADIA SARI
17105111179 MUHIBBUN
17105111046 ZULFAHMI RIZKI
17105111019 SRI AYU NAZILLA
17105111059 MUHAJIR AB
13. Nanda Sitti N, ST., MT
NIDN. 
17105111020 MAULIANA
17105111044 NAILUR RAHMI
17105111115 NAILUR RAHMA
17105111001 FARAH NAZILLA
17105111025 MIRNA KHAIRANA
17105111134 RISKI AFANDI
17105111005 MUHAMMAD RIDHA